FORGOT YOUR DETAILS?

WYNIKI KONKURSU OGŁOSZONE !

Ostanie wolne miejsce na 8. edycji Kursu Trenerskiego zdobył...

KONKURS DLA WOLONTARIUSZY - 3. edycja !!!

Wraz ze zbliżającą się 8 edycją Kursu Trenerskiego w naszej Akademii, postanowiliśmy po raz drugi zafundować prezent osobom, które bezinteresownie poświęcają swój czas i energię dla pomoc potrzebującym psom.

Ogłaszamy 3. edycję konkursu dla wolontariuszy!

Wiemy, że wolontariusze dysponują czymś niezwykłym. Mają wielkie serce i chęci. Dają też psom swój bezcenny czas i bliskość. Zwykle są to osoby młode i zaczynające dopiero swoją przygodę w psim świecie.

Praca wolontariusza jest bardzo trudna bo wymaga połączenia wyjątkowych cech charakteru z mozolną pracą wbrew przeciwnościom losu. Trudne doświadczenia, niepowodzenia i stres towarzyszący niezmiennie pracy z cierpiącymi psami bardzo zniechęcają do kontynuowania pracy .

Jako organizacja edukacyjna pragniemy więc dać od siebie to co mamy najlepszego, czyli naszą wiedzę i doświadczenie. Chcemy więc pomóc, wesprzeć i uchronić wolontariuszy przed popełnianiem niepotrzebnych błędów i dać im fachowe narzędzia do pracy a być może nawet zachęcić także do skierowania swojej ścieżki rozwoju na profesjonalną pracę z psami.

Konkurs dla wolontariuszy skierowany jest do osób, działających w organizacjach pomagającej psom - schronisku, fundacji, ruchu na rzecz psów, przez minimum 6 miesięcy. Mogą to być wolontariusze, pracownicy schronisk, osoby prowadzące domy tymczasowe, pod warunkiem że są pełnoletnie. Nie ma górnej granicy wieku :-)

Tym razem uczestnicy zgłoszeni do konkursu proszeni są o napisanie krótkiego tekstu pt.: "Która z cech twojego charakteru pomaga ci w kontaktach z psami a która jest dla ciebie w takich sytuacjach przeszkodą."

Wszelkie pytania oraz zainteresowanie konkursem, prosimy kierować na adres: konkurs@dobrypies.pl

NAGRODA W KONKURSIE
BEZPŁATNY UDZIAŁ W 8. EDYCJI KURSU TRENERSKIEGO zdobył Michał Kowalczyk !!!
REGULAMIN KONKURSU:
1. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie osoby będące wolontariuszami w organizacjach zajmującą się pomocą psom.

2. Osoba Zgłaszająca się musi być PEŁNOLETNIA i czynnie współpracować z daną organizacją jako wolontariusz od co najmniej 6 miesięcy.

3. Osoba do konkursu zgłasza się samodzielnie ale musi w zgłoszeniu podać dane kontaktowe do organizacji w której jest wolontariuszem.

4. Nie mogą zgłaszać się osoby, nagrodzone już w poprzednich edycjach tego konkursu.

5. Zgłoszenie odbywa się poprzez wysłanie maila z odpowiedzią na pytanie konkursowe i danymi kontaktowymi uczestnika

6. Zgłaszający się wolontariusz wysyła do nas (mailowo na adres: konkurs@dobrypies.pl) jedno opowiadanie pt."Która z cech twojego charakteru pomaga ci w kontaktach z psami a która jest dla ciebie w takich sytuacjach przeszkodą.", które powinno mieć charakter autorski. Opowiadanie nie może być tłumaczeniem i musi być napisane w języku polskim. Opowiadania należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a do e-maila prosimy dołączyć informacje kontaktowe (numer telefonu) i dane osoby z organizacji w której jest wolontariuszem.

7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku pracy nagrodzonej z przekazaniem na rzecz organizatora (Akademia Porozumiewania się ze Zwierzętami, Dobry Pies) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację na stronach internetowych przez Akademię oraz drukowanych publikacjach Akademii, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

9. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie.

10. Prace niespełniające powyższych wymagań nie będą oceniane.

11. Organizator w razie potrzeby będzie kontaktował się telefonicznie z uczestnikiem konkursu.

12. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia 2017, do godziny 21.00.

13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w poniedziałek 23 stycznia 2016 o godzinie 9:00.

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz na Facebookowym fanpage'u Akademii Dobry Pies.

15. Z Laureatem organizator skontaktuje się telefonicznie.

16. Przyznana zostanie tylko jedna nagroda: udział w 8.edycji Kursu Trenerskiego organizowanego przez Akademię Dobry Pies.

17. 8. edycja Kursu Trenerskiego zaczyna się 11 marca 2017 i trwa do 15 października 2017 (terminy zjazdów mogą ulec zmianie).

18. 8. edycja Kursu Trenerskiego odbywa się w Starym Jankowie pod Warszawą.

19. Organizator konkursu NIE zapewnia laureatowi dojazdu na miejsce Kursu oraz noclegu.

20. Nie ma możliwości zamiany uczestnictwa kursu na równowartość pieniężną ani zmiany edycji kursu, w której laureat będzie uczestniczył.

Ogłoszenie wyników konkursu - 23 stycznia 2017, godz. 9.00 na profilu FB Dobrego Psa

Informacje na temat 8. edycji Kursu Trenerskiego

znajdziecie tutaj
TOP
Facebook