FORGOT YOUR DETAILS?

Kurs Instruktorski
dla Behawiorystów

IV. edycja rusza
21 lipca 2018

Kurs Instruktorski
dla Behawiorystów

IV. edycja rusza
21 lipca 2018

Kurs ten jest przeznaczony jedynie dla absolwentów Kursu Trenerskiego

Nowa formuła Kursu !

Na IV edycji Kursu dla Behawiorystów, przygotowujemy kilka nowości:

 • możliwość uczestnictwa w wybranych zjazdach
 • wizyta w hodowli psów
 • nowy format zajęć na których uczestnicy będą obserwować interakcje psów
 • obowiązkowy udział w indywidualnej konsultacji pod okiem absolwenta kursu instruktorskiego

Zakres tematyczny Kursu:

 1. Przygotowanie do zawodu behawiorysty – zasady etyczne w pracy ze zwierzętami i ludźmi.
 2. Procesy i mechanizmy tworzenia się zaburzeń zachowań.
 3. Najczęstsze problemy behawioralne u psów: charakterystyka, zapobieganie i terapia – analiza przypadków:
  • agresja w stosunku do psów
  • agresja w stosunku do ludzi
  • nadpobudliwość
  • zaburzenia lękowe / fobie / niepokój/ lęk przed separacją
  • depresja / wyuczona bezradność
  • obsesje/ fiksacje
 4. Wpływ chorób na zachowanie psa.
 5. Wpływ żywienia na zachowanie psa.
 6. Ocena osobowości psów.
 7. Stres u psów i jego wpływ na zachowanie.
 8. Rola szkolenia w terapii behawioralnej.
 9. Psy pracujące – wpływ wykonywanej pracy na psychikę psa.
 10. Socjalizacja a resocjalizacja psów – wpływ i znaczenie procesu socjalizacji na kształtowanie psychiki psów.
 11. Zasady organizacji i prowadzenia terapii behawioralnej.
 12. Organizacja pracy i tworzenie relacji z klientem.
 13. Farmakologia i jej praktyczne zastosowanie w terapii zaburzeń zachowania psów – spotkanie z lekarzem weterynarii

 

Kto może zapisać się na kurs?

Kurs Instruktorski jest skierowany wyłącznie do osób które ukończyły Kurs Trenerski w Akademii Dobry Pies i są zainteresowani zgłębianiem wiedzy o psich zachowaniach.

Ukończenie Kursu Trenerskiego w naszej Akademii jest warunkiem uczestnictwa w Kursie Instruktorskim. Uczestnicy muszą posiadać bowiem wiedzę praktyczną w zakresie pracy z psem i dobre nawyki w kontakcie z psami, zgodne z etyką oraz metodyką pracy, stosowaną w Akademii Dobry Pies.

 

Uczestnictwo w wybranych zjazdach:

Od IV edycji wprowadziliśmy możliwość uczestnictwa w wybranych zjazdach, oczywiście jedynie dla absolwentów kursu trenerskiego.
Tematyka zjazdów ustalona będzie do 10 lipca. Będzie możliwość zaliczenia w ten sposób kursu, po zaliczeniu obecności na wszystkich zjazdach.

ABSOLWENT KURSU POTRAFI:

 • Odczytać i właściwie zinterpretować oraz odpowiednio zareagować na zachowanie psa.
 • Udzielić klientowi kompleksowych informacji na temat wychowania i podstawowych potrzeb jego psa.
 • Zorganizować i poprowadzić zajęcia adekwatne do potrzeb i możliwości fizycznych i psychicznych psa.
 • Rozpoznać u psa objawy, mogące świadczyć o problemie fizycznym lub psychicznym i zaplanować oraz poprowadzić terapię behawioralną .

ABSOLWENCI DODATKOWO OTRZYMUJĄ:

 • 20% rabatu na warsztaty i seminaria organizowane przez Akademię Dobry Pies
 • Możliwość doszkalania się na warsztatach przeznaczonych dla absolwentów
 • Wpis na listę rekomendowanych behawiorystów na stronie www.dobrypies.pl

ORGANIZACJA KURSU:

 • Kurs składa się z 11 weekendowych zjazdów w sumie 203 godziny dydaktyczne.
 • Na zajęcia składają się: wykłady oraz zajęcia praktyczne.
 • Na każdym zjeździe planowane są zajęcia praktyczne z psami oraz praca w grupach.
 • Każdemu z uczestników przysługuje także uczestnictwo w dwóch konsultacjach z klientem.

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ:

Koszt kursu to 7.000 zł (6.500 zł przy wpłacie całości)
Płatność za kurs jest podzielona na 7 rat:

Zaliczka w wysokości 750 PLN
1. rata w wysokości 750 PLN
2. rata w wysokości 1.000 PLN
3. rata w wysokości 1.000 PLN
4. rata w wysokości 1.000 PLN
5. rata w wysokości 1.000 PLN
6. rata w wysokości 1.000 PLN
7. rata w wysokości 500 PLN

Koszt kursu obejmuje serwis kawowy i obiad.
Zakwaterowanie NIE jest wliczone w cenę kursu.


Koszt uczestnictwa w pojedynczym zjeździe: 650 zł

Kalendarium zjazdów IV edycji kursu:

1. 21- 22 lipca 2018 - Rozpoczęcie kursu
2. 1-2 września
3. 29-30 września

4. 17-18 listopada - Ocena osobowości psa, wpływ chorób i żywienia na zachowanie psa

5.15-16 grudnia - Potrzeby psów. Socjalizacja i resocjalizacja

6. 5-6 stycznia 2019 - Stres u psów. Mechanizmy radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Budowanie relacji z psem problemowym. Psy pracujące.

7. 23-24 lutego - Farmakologia i jej zastosowanie w terapii behawioralnej

8. 23-24 marca - Ocena osobowości psa (wizyta w hodowli i zajęcia praktyczne)

9. 25-26 maja - Budowanie relacji pies-człowiek i pies-pies (zajęcia praktyczne)

10. 29-30 czerwca - Budowanie relacji pies-człowiek i pies-pies (zajęcia praktyczne)

11. 27-28 lipca - Budowanie relacji i rozwiązywanie problemów z klientem.

TERMIN ROZPOCZĘCIA V. EDYCJI KURSU INSTRUKTORSKIEGO - wrzesień 2019
TOP
Facebook