FORGOT YOUR DETAILS?

Kurs Instruktorski
dla Behawiorystów

Nowa formuła kursu!

Kurs Instruktorski
dla Behawiorystów

III. edycja rusza
15 lipca 2017 roku

Kurs ten jest przeznaczony jedynie dla absolwentów Kursu Trenerskiego

Nowa formuła Kursu !

Na trzeciej edycji Kursu dla Behawiorystów, przygotowujemy kilka nowości, m.in. zajęcia z hodowcą psów, lekarzem weterynarii oraz nowy format zajęć na których uczestnicy będą obserwować interakcje psów.

Zakres tematyczny Kursu:

 1. Przygotowanie do zawodu behawiorysty – zasady etyczne w pracy ze zwierzętami i ludźmi.
 2. Procesy i mechanizmy tworzenia się zaburzeń zachowań.
 3. Najczęstsze problemy behawioralne u psów: charakterystyka, zapobieganie i terapia – analiza przypadków:
  • agresja w stosunku do psów
  • agresja w stosunku do ludzi
  • nadpobudliwość
  • zaburzenia lękowe / fobie / niepokój/ lęk przed separacją
  • depresja / wyuczona bezradność
  • obsesje/ fiksacje
 4. Wpływ chorób na zachowanie psa.
 5. Wpływ żywienia na zachowanie psa.
 6. Ocena osobowości psów.
 7. Stres u psów i jego wpływ na zachowanie.
 8. Rola szkolenia w terapii behawioralnej.
 9. Psy pracujące – wpływ wykonywanej pracy na psychikę psa.
 10. Socjalizacja a resocjalizacja psów – wpływ i znaczenie procesu socjalizacji na kształtowanie psychiki psów.
 11. Zasady organizacji i prowadzenia terapii behawioralnej.
 12. Organizacja pracy i tworzenie relacji z klientem.
 13. Farmakologia i jej praktyczne zastosowanie w terapii zaburzeń zachowania psów.

 

Kto może zapisać się na kurs?

Kurs Instruktorski jest skierowany wyłącznie do osób które ukończyły Kurs Trenerski w Akademii Dobry Pies i są zainteresowani zgłębianiem wiedzy o psich zachowaniach.

Ukończenie Kursu Trenerskiego w naszej Akademii jest warunkiem uczestnictwa w Kursie Instruktorskim. Uczestnicy muszą posiadać bowiem wiedzę praktyczną w zakresie pracy z psem i dobre nawyki w kontakcie z psami, zgodne z etyką oraz metodyką pracy, stosowaną w Akademii Dobry Pies.

ABSOLWENT KURSU POTRAFI:

 • Odczytać i właściwie zinterpretować oraz odpowiednio zareagować na zachowanie psa.
 • Udzielić klientowi kompleksowych informacji na temat wychowania i podstawowych potrzeb jego psa.
 • Zorganizować i poprowadzić zajęcia adekwatne do potrzeb i możliwości fizycznych i psychicznych psa.
 • Rozpoznać u psa objawy, mogące świadczyć o problemie fizycznym lub psychicznym i zaplanować oraz poprowadzić terapię behawioralną .

ABSOLWENCI DODATKOWO OTRZYMUJĄ:

 • 20% rabatu na warsztaty i seminaria organizowane przez Akademię Dobry Pies
 • Możliwość doszkalania się na warsztatach przeznaczonych dla absolwentów
 • Wpis na listę rekomendowanych behawiorystów na stronie www.dobrypies.pl

ORGANIZACJA KURSU:

 • Kurs składa się z 11 weekendowych zjazdów w sumie 185 godzin dydaktycznych + 2-dniowy egzamin.
 • Na zajęcia składają się: wykłady oraz zajęcia praktyczne.
 • Na każdym zjeździe planowane są zajęcia praktyczne z psami oraz praca w grupach.
 • Każdemu z uczestników przysługują indywidualne

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ:

Koszt kursu to 7.000 zł (6.500 zł przy wpłacie całości)
Płatność za kurs jest podzielona na 7 rat:

Zaliczka w wysokości 750 PLN
1. rata w wysokości 750 PLN
2. rata w wysokości 1.000 PLN
3. rata w wysokości 1.000 PLN
4. rata w wysokości 1.000 PLN
5. rata w wysokości 1.000 PLN
6. rata w wysokości 1.000 PLN
7. rata w wysokości 500 PLN

Koszt kursu obejmuje serwis kawowy i obiad.
Zakwaterowanie NIE jest wliczone w cenę kursu.

Kalendarium zjazdów III edycji kursu:

1. 15-16 lipca - Rozpoczęcie kursu
2. 12-13 sierpnia
3. 23-24 września
4. 28-29 października
5. 25-26 listopada
6. 16-17 grudnia
7. 3-4 lutego 2018
8. 3-4 marca
9. 7-8 kwietnia
10. 12-13 maja
11. 9-10 czerwca - egzamin

UWAGA - terminy zjazdów ustalamy ostatecznie na 1. zjeździe.

TERMIN ROZPOCZĘCIA III. EDYCJI KURSU INSTRUKTORSKIEGO - 15-16 lipca 2017

Formularz Zgłoszeniowy - Kurs Instruktorski III

TOP
Facebook