Skip to main content

Pies jest taki, jakim zrobili go ludzie. Jego ewentualne przywary to raczej błędy nauczyciela, niż wrodzone wady ucznia

dr Schneidegger