Indywidualny Program Szkoleniowy

dla ciebie, twojego psa,
waszej rodziny

Dla każdego psa

Indywidualny program szkoleniowy skierowany jest dla opiekunów, którzy pragną zbudować bądź wzmocnić więź z psem.

Każdy pies edukację w Akademii zaczyna od Konsultacji. Na niej ustalamy potrzeby i możliwości psa i ustalamy cele szkolenia. Jeśli jest możliwe osiągnięcie ich podczas zajęć grupowych, zapraszamy psa do grup, adekwatnie do wieku psa. Jeśli uczestnictwo w zajęciach grupowych nie jest możliwe, organizujemy indywidualny program zajęć.

Program ustalamy indywidualnie, w zależności od potrzeb psa i jego opiekuna i dzielimy na kilka obszarów.

 1. Potrzeby psa i sposoby na ich spełnianie
 2. Skuteczna komunikacja z psem
 3. Bezpieczeństwo w codziennych interakcjach z psem
 4. Socjalizacja / Resocjalizacja
 5. Rozwiązywanie codziennych problemów

Indywidualny Program Szkoleniowy

Etap 1

 • Indywidualna Konsultacja u klienta

Cena: 350 zł  (-10% rabatu dla psów adoptowanych) + koszt dojazdu

Etap 2

 • 6 zajęć indywidualnych (każde po 1,5h)
 • dostęp do wykładów online
 • możliwość telefonicznej konsultacji z trenerem nadzorującym zajęcia w całym czasie trwania kursu

Cena: 1.000 zł (-10% rabatu dla psów adoptowanych)  + koszt dojazdu (jeśli zajęcia są poza Starym Jankowem)

Kolejne etapy

 • 6 zajęć indywidualnych (każde po 1,5h)
 • dostęp do wykładów online
 • możliwość telefonicznej konsultacji z trenerem nadzorującym zajęcia w całym czasie trwania kursu

Cena: 900 zł  (-10% rabatu dla psów adoptowanych) + koszt dojazdu (jeśli zajęcia są poza Starym Jankowem)

Każde zajęcia w Akademii zorganizowane są z troską o komfort i bezpieczeństwo uczestników.

Regulamin Zajęć:

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu:

 • W szkoleniu może uczestniczyć osoba niepełnoletnia ale jedynie pod opieką rodzica.
 • Psy uczestniczące w szkoleniu muszą być zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym i wściekliźnie
 • Psy powinny być zabezpieczone przeciwko pchłom i kleszczom przez cały rok.
 • Psy przychodzące na zajęcia muszą mieć szelki lub obrożę (zwykłą płaską lub półzaciskową) oraz być na smyczy/lince (min. 5m).
 • W zajęciach nie mogą brać udział psy chore
 • Suki w trakcie trwania cieczki mogą brać udział w zajęciach jedynie po wcześniejszym ustaleniu tego z trenerem prowadzącym.
 • Jeśli pies ma w dniu zajęć rozwolnienie lub jest osowiały, kaszle lub ma katar, właściciel powinien  niezwłocznie powiadomić o tym trenera prowadzącego zajęcia, ponieważ objawy te mogą być związane z chorobami zakaźnymi.
 • Na zajęciach niedozwolone są kolczatki, obroże zaciskowe oraz smycze typu Flexi a także nieodpowiednio dobrane szelki, ograniczające ruchy psa.
 • Każdy właściciel zobowiązuje się sprzątać po swoim psie.
 • Właściciele psów czekają na rozpoczęcie zajęć w samochodach. Wyjście z samochodu musi być ustalone z trenerem nadzorującym zajęcia.
 • Psy uczestniczące w zajęciach nie mogą przed, w trakcie ani bezpośrednio po zakończeniu zajęć, podchodzić do siebie,  bez pozwolenia trenera.
 • Za szkody wyrządzone przez psa na zajęciach odpowiada właściciel psa.
Kolejny etap

Zajęcia węchowe

największy psi talent

więcej informacji