Skip to main content

Etapy Szkolenia

Indywidualna Konsultacja

Rozwiązanie Problemów

Wspieranie Rozwoju

Indywidualne konsultacje są podstawą pracy każdego odpowiedzialnego trenera, który tylko tak może dobrze poznać psy uczestniczące w jego zajęciach. Spotkanie to służy poznaniu codziennego życia psa i jego rodziny oraz udzieleniu opiekunom wskazówek wspomagających jego wychowanie. Trener może ocenić poziom rozwoju psa oraz dostrzec jego ewentualne zaburzenia.
Szkolenie ignorujące psie problemy, skupiające się jedynie na posłuszeństwie, nigdy nie jest dla psa dobre i często nasila istniejące problemy, maskując jedynie objawy, ale nasilając frustrację psa, a także burząc więź łączącą psa z jego opiekunem. Zadaniem trenera jest więc zidentyfikowanie istniejących problemów i zaproponowanie dla nich rozwiązania, które będzie integralną częścią całego szkolenia a także umożliwi dalszą edukację psa.

W naszej szkole stawiamy na ciągły rozwój. Pies, którego rozwój przebiega właściwie, zaczyna szybko przejawiać predyspozycje do wykonywania określonych czynności. Na naszych zajęciach psy mogą doskonalić posiadane umiejętności oraz znajdować nowe pasje. Ciągłe rozszerzanie horyzontów to dobra stymulacja rozwoju zarówno psa jak i jego opiekuna.
Właśnie dlatego psy mogą przychodzić na zajęcia dedykowane do psów w określonym wieku lub zapisać się na zajęcia tematyczne, takie jak: tropienie użytkowe, zajęcia w mieście czy zajęcia socjalizacyjne.
Psy, regularnie uczestniczące w zajęciach w naszej szkole, mogą także stać się częścią kadry, uczestnicząc bezpłatnie w zajęciach jako psi profesorowie, przekazując wiedzę kolejnym pokoleniom psów a także gromadząc własne, unikalne doświadczenie.

Pies jest taki, jakim zrobili go ludzie. Jego ewentualne przywary to raczej błędy nauczyciela, niż wrodzone wady ucznia

dr Schneidegger

Oto filmiki z naszych zajęć z ostatnich lat